Kungsängsenheten är de samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt.

torsdag 4 februari 2016

Datorer och utvecklingssamtal

Vi i 3b har börjat att skriva på datorer. Vi har fått egna inlogg till datorerna.
Vi går in på skolplus och tränar på olika ämnen. Vi har också gått in på google earth, då tittade vi på världen.

Nu förbereder oss för utvecklingssamtalen som är nästa vecka, vi tränar på att leda samtalet med våra föräldrar och städar och gör fint i våra bänkar.

Veckans bloggare i 3b


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar