Kungsängsenheten är de samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt.

onsdag 20 september 2017

Ängen i skogen v.37

Samla pinnar och kottar.....

Skapa siffror och rätt antal med pinnarna och kottarna!
En bra förmiddag med matematik och samarbete i grupper!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar