Kungsängsenheten är de samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt.

fredag 19 januari 2018

Information i från frita


Hej!


Under den här veckan har vi lärt ut och tränat in olika traditionella danslekar. Vi har kört varje dag inne på Havets stora blå matta. Vi har tränat på Prästens lilla kråka, Dommaredansen, Räven raskar över isen, Små grodorna, Jungfru kär, Min far var en bonde och Raketen. Vi har utöver detta dansande haft diskotek varje dag och dansuppvisning till en låt av Daniel Adams Ray.

Idag, fredag har vi julgransplundringen. Det har känts bra att lära eleverna lite om våra traditionella ringlekar som vi gärna leker till jul och midsommar.

Nästa vecka kommer vi att arbeta utifrån målen drama och bild. Vi kommer att erbjuda olika dramaövningar samt skapande aktiviteter där eleverna får skapa och omsätta sina idéer till handling.
Det har skapats en förslagslåda till eleverna. Vi vill att eleverna ska ha ett större inflytande och delaktighet i vad som sker på deras fritidshem.  Detta kommer de att få göra genom att önska olika aktiviteter och lägga i förslagslådan och vi kommer även starta ett fritaråd.

Trevlig Helg
Fritapersonalen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar