Kungsängsenheten är de samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt.

måndag 22 januari 2018

Rymden Big Bang

Idag har 2A arbetat med rymden. Vi såg en film och därefter delades klassen in i grupper. Varje grupp fick uppgiften att samarbeta och göra en Big Bang explosion med hjälp av pastellkritor och vattenfärg.


Titta så fina de blev! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar