Kungsängsenheten är de samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Vi är en skola (förskola, skola och fritidshem) med ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt.

torsdag 3 maj 2018

Lekpark med halva havet och halva ängen

Istället för att gå till skogen med halva havet och ängen idag så gick vi till en lekpark. Det var mycket uppskattat ochbåde barn och vuxna gungade, klättrade, åkte rutchkana, gick balansgång m.m.
Övriga grupperna var kvar och hade matte innan de lekte på gården.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar